როგორ შევაყვაროთ ბავშვს კითხვა

რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ მკითხველი გავზარდოთ

UNICEF
How to teach your child to love reading
UNICEF/UN0424101/Margaryan
08 სექტემბერი 2022