მარიამის ისტორია - განრიდების პროგრამაში მონაწილეობის გამოცდილება

დეკემბერი 2023, თბილისი, საქართველო

UNICEF Georgia
16-year old Mariam
UNICEF/Geo-2023/Blagonravova
18 დეკემბერი 2023