ზრუნვა დისტანციურად: რას ცვლის ტელემედიცინა სოფლის კლინიკებისთვის

ტელემედიცინის გავლენა ბავშვებისა და დედების ცხოვრებაზე სოფლად

UNICEF
Remote Care: How Telemedicine is Transforming Rural Health Care in Georgia
unicef/Geo-2023/Valishvili
09 ოქტომბერი 2023