ახალი შესაძლებლობები

ევროკავშირი და გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოს მუნიციპალიტეტებს ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესებაში ეხმარებიან

UNICEF Georgia
8-year old twins Ani and Mari playing with their cat
UNICEF/Geo-2023/Gabechava
14 დეკემბერი 2023