საინფორმაციო ბიულეტენი #1 (#21)

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

girl in kindersgarden
UNCIEF

ძირითადი

2019 წელი საქართველოში მცხოვრები ბავშვებისთვის გარდამტეხი წელი იყო. სწორედ ამ წელს იქნა მიღებული ისტორიული მნიშვნელობის ბავშვის უფლებათა კოდექსი, გაღრმავდა თანამშრომლობა ბავშვებისათვის რელიგიურ თემებთან, შემოღებული იქნა ინოვაციური მიდგომები ბავშვთა ჯანმრთელობისა და განათლების მიმართულებით და გაიზარდა კანონთან კონფლიქტში მყოფი იმ ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც პატიმრობის ალტერნატიული სასჯელი განესაზღვრათ. 2019 წელს საზეიმო ღონისძიებებით აღინიშნა ისტორიაში ყველაზე ფართოდ რატიფიცირებული ადამიანის უფლებათა ხელშეკრულების – ბავშვის უფლებათა კონვენციის 30-ე წლისთავი.

ავტორი
UNICEF Georgia
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური