ការអប់រំ

ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងបំណិនជីវិត​សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប

Groups of students leave school at Kampong Thmar Primary School, Kang Sao village, Santok district, Kampong Thom commune, Kampong Thom province on July 5, 2018.
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

បញ្ហាប្រឈម

កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរៀនសូត្រ មិនថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបណានោះឡើយ។ ការផ្តល់ការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឈានទៅសម្រេចបានសក្តានុពលរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ នៅប្រទេសកម្ពុជា មានកុមារី និងកុមារាជាច្រើននាក់​ ពុំបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសកុមារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៅជនបទ និងទីប្រជុំជន។

ប្រទេសកម្ពុជា បានសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ក្នុងការផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារបស់ខ្លួន។ ចាំតាំងពីឆ្នាំ២០០៧មក ចំនួនកុមារដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីអប់រំកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាកើនឡើងទ្វេដង។ ចំនួនកុមារដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្រិតអប់រំបឋមសិក្សាកើនឡើងពី ៨២ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ជាង ៩៧ ភាគរយក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧/១៨។

ទោះជាមានវឌ្ឍនភាពបែបនេះក៏ដោយ កុមារនៅកម្ពុជា នៅពុំទាន់រៀនទាន់ស្តង់ដានៃការរៀនសូត្រដែលអាចទទួលយកបាន​ ស្របទៅតាមអាយុរបស់ពួកគេទ្បើយ។ នៅកម្រិតបឋម​សិក្សា មានកុមាររៀនថ្នាក់ទី៣ ជិត ២៥ ភាគរយពុំចេះសរសេរសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់នៅក្នុងតេស្តសរសេរតាមអាន។ កុមារអាយុពី ៣ ទៅ ៥ឆ្នាំ ត្រឹមតែ ២៧ ភាគរយតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងអក្សរ និងលេខនព្វន្តស្របទៅតាមអាយុរបស់ពួកគេ ហើយមានក្មេងជំទង់ ៥៥ ភាគរយបោះបង់ចោលការសិក្សា មុនពេលពួកគេមានអាយុ ១៧ឆ្នាំ។

កុមារអាយុពី ៣ ទៅ ៥ឆ្នាំ ចំនួន​ ៤៣ ភាគរយ បានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូច (២០១៧/១៨)។

Education's challenge in Cambodia
UNICEF Cambodia/2018/Fani

កុមារនៅកម្ពុជា នៅបន្តរៀនយឺត ដោយសារមូលហេតុជាច្រើន ដូចជាការពុំបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរៀន គុណភាពទាបនៃការរៀន និងបង្រៀនដែលកុមារទទួលបាន និងការមករៀនមិនទៀងទាត់។ បញ្ហាទាំងអស់នេះ ទីបំផុតបានធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើននាក់បោះបង់ចោលការសិក្សា។

ការរៀនសូត្រមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំដំបូងៗ គួបផ្សំនឹងការពុំទទួលបាអាហារូបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផង ធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើននាក់អភិវឌ្ឍខ្លួនយឺតយ៉ាវ។ ចំនួនគ្រូមានសមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយគុណភាពនៃបរិស្ថានរៀនសូត្រនៅមានកម្រិតទាប។ លើសពីនេះ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ជាមូលដ្ឋាន ដូចជាបរិក្ខារអនាម័យ  និងទឹកស្អាត នៅខ្វះខាតនៅឡើយ ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ក្មេងស្រីជំទង់ និងកុមារពិការ។ អំពើហិង្សា​ ក៏ជាបញ្ហាមួយនៅតាមសាលារៀនផងដែរ ដោយសារតែគ្រូនៅប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរាងកាយលើសិស្ស។  កុមារពិការ នៅប្រឈមនឹងការរើសអើង។ ឪពុកម្តាយជាច្រើននាក់ នៅមិនយល់ពីតម្លៃនៃការអប់រំ ហើយភាគច្រើនពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនឡើយ ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទ និងតំបន់ជួបការលំបាក។

ការអប់រំគឺជាការវិនិយោគលើអនាគតកុមារ និងប្រទេសជាតិ

ជារួម មានកុមារី និងកុមារាជាច្រើននាក់ បន្តនៅក្រៅសាលានៅគ្រប់កម្រិតភូមិសិក្សាទាំងអស់ ចាប់ពីកុមារតូច រហូតដល់វ័យជំទង់។ កុមារភាគច្រើន បោះបង់ចោលការសិក្សាមុនពេលឡើងដល់កម្រិតមធ្យមសិក្សា។ កុមារី និងកុមារាមកពីមកគ្រួសារ​​ និងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ នៅមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចសក្តានុពលខ្លួន ដោយពួកគេជួបនឹងការប្រឈមជាច្រើនដើម្បីទៅរៀន និងបន្តរៀន។

ជាការចាំបាច់ណាស់​ ត្រូវមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយឲ្យកុមារទៅរៀន និងបន្តរៀនបាន។

ដំណោះស្រាយ

ការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ គុណភាព និងការបង្រៀន និងការកសាងបរិស្ថានសាលារៀនដែលធ្វើឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អ ជួយជំរុញទឹកចិត្តឪពុកម្តាយឲ្យបញ្ជូនកូនៗពួកគេទៅសាលារៀន និងលើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យបន្តរៀនសូត្រ។ យូនីសេហ្វ បន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងដៃគូដទៃទៀត ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យកុមារ អាចទៅរៀន និងបន្តរៀនបាន ហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺដើម្បីធានាថាពួកគេអាចរៀនសូត្រប្រកបដោយគុណភាព។

ការអប់រំមានសារៈសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសនេះ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ពោរពេញដោយភាពស្វាហាប់ និងចល័តភាព ដោយចាត់ទុកពួកគេជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព​។   រដ្ឋាភិបាលបន្តវិភាជន៍ថវិការដ្ឋ ក្នុងចំនួនមួយដ៏ច្រើនសម្រាប់វិស័យអប់រំ ហើយយូនីសេហ្វ កំពុងប្រើប្រាស់ឱកាសបច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ។

ដើម្បីធានាថាកុមារគ្រប់រូបអាចរៀនសូត្របាន យើងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាបន្ន សម្រាប់កុមារពិការ កុមារជនជាតិដើមភាគតិច​ និងកុមារដែលរស់នៅតំបន់ក្រីក្រនៅជនបទ និងទីប្រជុំជន។​

ការអប់រំ ផ្តល់ឲ្យកុមារនូវផ្លូវចាកចេញពីភាពក្រីក្រ និងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលពោរពេញដោយស្ថិរភាព និងក្តីសង្ឃឹម។

A female teacher reads a book with her class at Kampong Thmar Primary School, Kang Sao village, Santok district, Kampong Thom commune, Kampong Thom province on July 5, 2018.
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

លុបបំបាត់ឧបសគ្គរារាំងដល់ការទទួលបានការអប់រំ

យូនីសេហ្វ សហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូដទៃទៀត ដើម្បីផ្តល់ឲ្យកុមារគ្រប់រូបនូវលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាបន្ន។ នេះមានន័យថាយើងលុបបំបាត់នូវឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឲ្យ​កុមារ​អាចទៅរៀនបាន ដូចជាភាពក្រីក្រ ភាពនៅដាច់ស្រយាល ការមាក់ងាយ និងការរើសអើងជាដើម។

ការតែជាក់លាក់ទៅទៀតនោះ យើងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្តល់៖ អាហារូបករណ៍ដល់កុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តទៅរៀនបាន ជាជាងបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅរកការងារធ្វើ ទទួលបានសេវាអប់រំកុមារតូចប្រកបដោយគុណភាព ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល ផ្តល់នូវសម្ភាររូបវន្តក្នុងសាលារៀនដែលកុមារី និងកុមារាទាំងមានពិការភាព ទាំងគ្មានពិការភាព ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ សាលារៀនដែលមានបរិក្ខារអនាម័យ  និងទឹកស្អាតគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកុំឲ្យកុមារឈឺដោយសារប្រើប្រាស់ទឹកកខ្វក់​​ ឬអនុវត្តទម្លាប់គ្មានអនាម័យ ហើយក្មេងស្រីជំទង់មិនបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយតែពួកគេពុំអាចរក្សាអនាម័យពេលមករដូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាលារៀន គ្រូអប់រំពហុភាសាដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់សិស្សជនជាតិដើមភាគតិច ជាពិសេសនៅខេត្តភាគឦសាន និងគ្រូបង្រៀនដែលមានជំនាញបង្រៀនកុមារពិការ។

ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគុណភាពបង្រៀន និងរៀន

រួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូដទៃទៀត យើងធ្វើការងារដើម្បីបង្កើនគុណភាពអប់រំ ដើម្បីឲ្យ​កុមារកម្ពុជាអាចចាប់ផ្តើមដំណើរផ្លូវរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតបាន។ យើងស្វែងរកការគាំទ្រ ដើម្បីឲ្យមានកា​រវិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឲ្យមានការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលកាន់តែល្អប្រសើរដល់គ្រូបង្រៀន ចាប់ពីកម្រិតអប់រំកុមារតូច រហូតដល់កម្រិតមធ្យមសិក្សា។ យុទ្ធនាការកៀងគរ និងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង ជួយជំរុញឲ្យ​មាន​ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងថ្នាក់រៀន ដោយពុំចាំបាច់ប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសាលា និងគ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមានជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ការដាក់វិន័យបែបហិង្សា។ យើងក៏ជំរុញឲ្យមានការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។

យើងគាំទ្រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុង​ការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាជាតិ រួមទាំងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត ស្តង់ដានៃការរៀនសូត្រ ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចូលបំណិនសតវត្សរ៍ទី២១ ​ទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជា។ អាទិភាពមួយ ក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់យើង គឺបញ្ចូលសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ និងបំណិនជីវិតទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីឲ្យក្មេងជំទង់អាចរៀនសូត្រពីរបៀបក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្ស​ពេញវ័យ ដែលមានសុខភាពល្អ មានសមត្ថភាព និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

ការសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងផ្តល់ការគាំទ្រ

ចាប់ពីកម្រិតរដ្ឋាភិបាល រហូតដល់កម្រិតសហគមន៍ បរិយាកាសអំណោយផលដែលផ្តល់នូវការជួយ​ជ្រោមជ្រែង មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីបង្កើតជំនាន់យុវវ័យកម្ពុជាមួយដែលអាចក្លាយទៅជាសមាជិកដ៏សកម្មនៅក្នុងសហគមន៍។

ដោយមានការចូលរួមពីដៃគូរបស់យើង យើងធ្វើការងារដើម្បីកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្ត្រីអប់រំ។ យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីអាចរៀបចំថវិកា និងរៀបចំផែនការ ដើម្បីបង្កើតនូវសេវាអប់រំ ដែលមានគុណភាព បរិយាបន្ន សមធម៌ និងឆ្លើយតប ហើយយើងគាំទ្រឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀន និងគ្រូបង្រៀនចេះរៀបចំផែនការ និងបែងចែកធនធានរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងផងដែរថា វឌ្ឍនភាពពិតប្រាកដកើតចេញពីការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រួសារ និងសហគមន៍ ដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលារៀន ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ការអប់រំដល់គ្រួសារ  និងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍  ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្តាយ​ឲ្យផ្តល់តម្លៃដល់ការអប់រំ។ យើងធ្វើបែបនេះ ក្នុង​គោលបំណងជំរុញឲ្យមានតម្រូវការសេវាអប់រំ ដើម្បីឲ្យកុមារី និងកុមារា​កាន់តែទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកម្តាយ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដែលអាចឲ្យពួកគេអាចចូលរៀន និងបញ្ចប់ការអប់រំកុមារតូច និងការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សាបាន។

ធនធាន