Кристина де Бройн: България може да стане лидер в справянето с детската бедност и социалното изключване

Над 140 млн. евро от Европейския Социален Фонд+ ще бъдат на разположение на България за изпълнение на Европейската гаранция на детето, съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев

22 Октомври 2021
Кристина де Бройн и министърт на труда и социалната политика Гълъб Донев на среща
UNICEF Bulgaria/2021/Yotova
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

София, 22 октомври 2021 - „Европейската гаранция за детето“ е всеобхватна инициатива с потенциал да преодолее пречките пред социалното включване на децата в най-неравностойно положение в Европейския съюз. Като една от седемте пилотните държави-членки, които изпълняват програма за тестване на Европейската гаранция за детето, България може да стане лидер в справянето с детската бедност и социалното изключване“. Това заяви представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн при откриването на събитието „Европейската гаранция за детето – реалност за децата в България: Гласът на младежите“.

Срещата се проведе на 21 октомври 2021г. под патронажа на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Доневи беше организирано от УНИЦЕФ, посолството на Словения и Представителството на Европейската комисия в България. В нея се включиха още националният координатор за Европейската гаранция за детето и заместник-министър на труда и социалната политика Надя Клисурска, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, представители на министерствата на образованието и на здравеопазването, изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданови и над 60 участника онлайн, сред които деца и младежки застъпници.

По време на форума беше отбелязан едногодишният напредък по изпълнението на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България, който се финансира от Европейската комисия  и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ . Младежи, които участваха в дискусията представиха своите виждания и препоръки за националните политики за подкрепа на децата и семействата и за прилагането на Европейската гаранция за детето. Те поискаха гласът им винаги да бъде чуван при взимането на решения, които се отнасят до тях.

„Европейската гаранция за детето вече има положително въздействия върху живота на най-уязвимите деца в България“, отбеляза Кристина де Бройн. И допълни, че зад числата стоят истински истории от живота на децата, техните семейства и специалистите, които ги подкрепят.

UNICEF Bulgaria/2021

Основни резултати от изпълнението на пилотната програма до момента:

За 12 месеца пилотната програма обхвана и подкрепи повече от 10 200 деца, 3600 родители и 560 специалисти от различни сектори.

• Предоставени са над 7500 домашни посещения на бременни жени и родители с малки деца

• Създадени са 3 екипа за предоставяне ранна детска интервенция и подкрепа на семейства  с малки деца с увреждания и затруднения в развитието

• Наети са 33 допълнителни специалисти – логопеди, психолози, ресурсни учители –в 30 детски градини за улесняване на включването на децата с увреждания и обучителни трудности в предучилищното образование

• Създадени са 7 мобилни екипа в 6 социални услуги и една общинска администрация за работа на терен и индивидуализирана подкрепа на уязвими семейства с деца, включително от маргинализирани  ромски общности

• Наети са 11 допълнителни социални работници в 10 Отдела за закрила на детето за засилване на работата по превенция на разделянето на децата от семействата.

„Тези резултати са постигнати благодарение на ангажираността и неуморните усилия на всички доставчици на услуги, партньори по изпълнението на програмата, местни и централни власти, които са „Хората на Гаранцията за детето“. Искам да Ви благодаря и аплодирам  всички Вас“

- отбеляза Представителят на УНИЦЕФ в България.

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев отбеляза, че „Гаранцията за детето припомня отговорността на възрастните за справяне с бедността, която децата наследяват от своите родители“. Той посочи, че над 140 млн. евро от Европейския Социален Фонд+ ще бъдат на разположение на България за финансиране на мерки по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция на детето, с които ще бъдат подкрепени над 200 000 деца и ученици до 18 годишна възраст.

„Убедена съм, че пилотният проект ще даде основата на националния план, който се изготвя в момента“, заяви националният координатор за Европейската гаранция за детето и заместник-министър на труда и социалната политика Надя Клисурска. „Сега е време да запретнем ръкави и да реализираме наистина това, което планираме. Можем да го направим само заедно с активното включване на младежите в този процес“

- допълни тя.

Н. Пр. Анжей Франгеш, Посланик на Словения в България, отбеляза: „Подкепата за деца от най-ранна детска възраст е от изключително значение за израждането на справедливо общество и устойчива икономика.В рамките на мандата на Словенското председателство на ЕК, ние гледаме на Европейската гаранция за детето като на важен механизъм за прекъсването на кръга на бедност и социално изключване, който се предава между поколенията“, допълни той.

„Бих искал да изразя благодарността на Европейската комисия към УНИЦЕФ за подкрепата, тъй като помогнахте за постигането на бърз напредък и за изграждането на Гаранцията за децата като солидна основа. Това е изключително важно за успеха на инициативата“, се каза в обръщението на ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов към участниците във форума и подчерта„Не можем да си позволим да губим време, бъдещето на европейските деца зависи от тази инициатива и те я чакат“.

Мария Александрова, българският представител на Борда на ЕК за младежки допитвания и посланик на U-Report заяви:

„Ключово е нашето мнение да бъде поставяно на преден план, особено по теми, които ни засягат пряко. Струва ми се, че това послание е важно да бъде чуто и взето предвид именно сега и в контекста на работата в следващите няколко месеца, когато ще бъдат определяни политиките, чрез които ще бъде реализирана Европейската гаранция за детето в България“.

„Цената на изключването е много по-висока от цената на включването“

- отбеляза Дилиян Манолов, съосновател на Фондация „Визионер“ и младежки шампион на УНИЦЕФ. Той призова за осигуряване на по-добър достъп до образование  и здравеопазване на най-изключените деца в България, повече подкрепа за родителите, за местните общности и призова: „Нищо за нас без нас. Ако осигурим на децата повече качествено образование, здравеопазване, ако решенията за тях се взимат съвместно с тях, ще създадем хора, способни да мислят критично и да взимат най-добрите решения за себе си и за бъдещето“.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова също призова младежите да са не просто зрители, но участници при подготовката на Националния план за прилагане на Европейската гаранция за детето. Тя подчерта, че добрите практики по пилотната програма не трябва да останат само на местно ниво, а трябва да им се осигури устойчивост и да бъдат прилагани на национално ниво.


Този проект е финансиран от Европейския съюз

© УНИЦЕФ-България, 2021

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.