Младежко участие в пилотния проект „Европейската гаранция за детето“ в България

Вижте какво установиха младежите от Бургас, Сливен и Стара Загора по проучените от тях теми в областта на здравеопазването

УНИЦЕФ
Младежи, момичета и момчета, в коридора на училище. Всички са усмихнати
UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi
29 Ноември 2021
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Три екипа от младежи-изследователи, 15 момичета и момчета от Бургас, Сливен и Стара Загора, десетки интервюта по избрани от от тях самите теми в областта на здравеопазването, които опрелят като важни за местните общности. УНИЦЕФ в партньорство с Националната мрежа за децата привлякоха младежи от трите области, които станаха част от детското участие в пилотния проект за „Европейската гаранция за детето“ в България. Предстои младежите да проучват и теми в областтаа на образованието.

Среща на представителя на УНИЦЕФ в България и пилотните общини по повод Европейската гарнация за детето
UNICEF Bulgaria/2021/Yotova

Мненията им бяха споделени и по време на срещата Европейската гаранция за детето – реалност за децата в България: Гласът на младежите“, организирана от от УНИЦЕФ, Посолството на Словения и Представителството на Европейската комисия в България на 21 октомври, която се проведе под патронажа на г-н Гълъб Донев, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика и даде възможност на младежите да споделят техните виждания за прилагането на Препоръката на Съвета относно Европейската гаранция за детето с представители на правителството.

Какво установиха младите изследователи до този момент, може да видите и чуете в следващите видеа:

Колко лесно достъпни са наркотиците за младежите в училище и какви решения за намаляване на достъпа до наркотици дават младежите от Бургас можете да видите тук:

Водят ли редовно децата си на профилактични прегледи родителите от квартал „Надежда“ в Сливен?  – ето  Какво установиха младежите можете да научите от следващото видео:

Какво научиха младежите от Стара Загора за достъпа до здравеопазване за децата със синдром на Даун и какви предложения имат за преодоляване на бариерите пред тях можете да видите тук:

А какво мислят децата в България за бедността, можете да разберете от това видео:

UNICEF Bulgaria/2021

Още за детското участие в пилотния проект „Европейската гаранция за детето“ в България

С подкрепата на Националната мрежа за децата  младежи от трите пилотни области – Бургас, Сливен и Стара Загора се включиха в изпълнението на пилотния проект „Европейската гаранция за детето“, прилаган с подкрепата на УНИЦЕФ и финансиран от Европейската комисия. Младежите правят свои проучвания по основните теми на „Гаранцията за детето“: достъп до качествено здравеопазване, образование, детски грижи, приемливи жилищни условия и подходящ хранителен режим.  Паралелно с това се провеждат национални консултации с младежи чрез приложението на УНИЦЕФ U-Report по теми, свързани с бедността и социалното изключване сред децата. Целта е вижданията и мненията на децата и младежите да бъдат взети предвид при разработването и изпълнението на конкретни мерки и програми за намаляване на детската бедност, така че да отчитат специфичните нужди на различни групи уязвими деца и да бъдат по-ефективни.


Този проект е финансиран от Европейския съюз  

© УНИЦЕФ-България, 2021  

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал.