Ако малкото дете има увреждания или затруднения в развитието – какво да правим в яслата

Ранното детство е изключително важен период за преодоляване на затрудненията в развитието на децата и тяхното задълбочаване

Юлияна Колева
Дете със специфични нужди комуникира със специалист по ранно детско развитие
UNICEF Bulgaria/2016/Halt
06 Август 2022
„От 38 години опит в яслата, никога няма да забравя един случай, в който трябваше да съобщя на родителите, че детето им според мен и екипа има затруднения в развитието. Майката и бащата преминаха през всички емоционални фази  – от гняв към мен и персонала, отричане, гняв към самите себе си, обвинения...Идваха почти без покана на разговор, изстрелваха мислите, които ги бяха тормозили ден и нощ, а след това си отиваха разстроени, но все пак не скъсахме връзка. Изслушвах ги и ги напътствах, без да ги пресирам. Един ден, след четири бурни седмици, дойдоха и казаха: „Кажете къде да потърсим подкрепа, насочете ни“. И тук започнаха както пътят, така и лутането“.
Христина Узова, директор на Детска ясла №14, гр. Сливен

 

Съобщаване на нежелана новина

През какви етапи  преминават родителите, когато им бъде съобщено, че детето им има някакво затруднение  в развитието. Как да се поставиш на тяхно място, да ги разбереш, да не се обезвериш или откажеш. Как да изградиш  доверие и да подкрепиш семейството през целия този процес на приемане  и започване на действие. Това са само част от новите знания и умения, които придобиха директорите, медицинските и немедицинските специалисти от детски ясли по време на обученията, проведени в края на май в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето в България“.

В практическите обучения, водени от специалисти от Фондация „Карин дом“, участваха общо 164 служители от детските ясли в Сливен, Стара Загора и Чирпан. Пилотният проект се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ и се финансира от Европейската комисия.

Основна цел на обученията е да подкрепят екипите на детските ясли да бъдат активен участник в т. нар. системен подход на ранна детска интервенция – подход, който включва активно взаимодействие между педиатрите и личните лекари, екипите на детски ясли и яслени групи към детските градини и специалистите по ранна детска интервенция.

Дете със синдромна Даун учи в детска градина, а до него е неговата учителка, която насочва ръката му към картинка в помагало
UNICEF/UN038353/McConnico

Какво представлява подходът Ранна интервенция?

Взаимодействието между всички възрастни, работещи с децата,  е ключовонай-вече заради общото разбиране, че ранното детство е изключително важен период за преодоляване на затрудненията в развитието и на тяхното задълбочаване. Това е така наречената „Ранна интервенция.“ 

В обученията, се включиха и екипите по ранна детска интервенция в съответната община, което дава възможност на всички специалисти да се запознаят, да вникнат взаимно в спецификите на работата си и да изградят работеща връзка.

„Тези специалисти по ранна детска интервенция са звеното, което смятам, че ни е липсвало през всички тези години. Когато не сме знаели към кого и как да насочим семействата, когато те са започвали да ходят от специалист на специалист, по лекари, психолози, невролози, логопеди...В това лутане немалко родители се обезвериха, отказаха се. Други се плашат от медицинското обследване, от етикети. Сега, след това обучение, съм убедена, че

най-добрата намеса и работа на този етап, биха свършили именно специалистите по ранна детска интервенция – те не поставят диагнози, не стресират семействата с това, че ще си заведат детето на психолог, например, че ще му се залепи етикет, диагноза.

Според мен семействата най-лесно биха ги допуснали до себе си и детето си в този силно емоционален етап“, сподели Христина Узова, която участва в обученията.

„Получихме изключително практични съвети и как да запълним сериозна липса, която винаги е стояла пред нас – комуникацията с родителите, подходите към тях. Смятам, че всеки ще пренесе в практиката си това ново учение и знание за общуване с родителите и поднасяне на информацията към тях – с разбиране, с постоянство, с приятелско отношение и без натиск“, допълва тя.

>> Повече за ползите и похватите на работа от екипите по ранна детска интервенция вижте тук

Обучението на екипите на детските ясли включва запознаване с ранни белези на затруднения в развитието. Екипът обучители и специалисти по ранно детско развитие от „Карин дом“ са ориентирали тренинга изцяло практически и чрез нагледни примери и отиграване на реални ситуации.

Родителите са най-добрите терапевти за своите деца

„Все повече семейства търсят точно това – семейно ориентирания подход. И тъй като родителите са с децата си 24 часа в денонощието, а терапевтите само час или два седмично, самите родители трябва да знаят как  сами да се справят у дома, на площадката, в магазина в подкрепа на детето си“, споделиха  Владислава Дончева и д-р Николета Йончева, част от обучителния екип на „Карин дом.

Катя и Алекс
UNICEF/2021/Nabrdalik

Адаптиране на средата

Друга част от обучението е посветена на значението на средата в детската ясла в подкрепа на децата със специални нужди. За децата със затруднения в развитието средата понякога трябва да се адаптира, за да предостави равни възможности за участие и удобство. Такива адаптации може да включват както специални съоръжения като рампи, технически помощни средства, адаптирани столчета и маси, така и меки кътове за почивка и др. Изработването на визуализация на дневния режим в яслата помага на децата да разберат кога какво се прави и да разберат кога идва мама да ги вземе. Подобни визуализации подкрепят невербалните деца, които  като посочват различни картинки, успяват да комуникират. /Някои идеи за адаптиране на средата, направени в рамките на пилотния проект, вижте тук/

Семейно-ориентираният подход

„Обучението на екипите от яслите ни помогна да се опознаем. Въпреки, че се познаваме в общността, не беше много ясно как да работим заедно и как да става насочването към  ранна интервенция. И изобщо какво е това семейно-центриран подход на ранната интервенция. Например, трудно е да се разбере как така ще работим с родителите, а не с детето, нали то има нужда от подкрепа. Днес ранната детска интервенция се пренасочи от «възприемане на детето със специални нужди като основен получател на услуги към семейството и родителите на детето (близките, грижещите се) като основни получатели на услуги и подкрепа». Това е подходът, който прилагаме в България в рамките на пилотния проект в трите общини Сливен, Стара Загора и Чирпан», коментира Милена Маринова, експерт ранна детска интервенция и приобщаващо образование в УНИЦЕФ България.

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

 

Този проект е финансиран от Европейския съюз

© УНИЦЕФ-България2022

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.