Svjetski dan djeteta: Stvorite nam svijet koji vrijedi slaviti

Kada je riječ o pravima djece i podršci u njihovom ostvarivanju može postojati samo jedan tim.

Benjamin Omerbegović za UNICEF
Svjetski dan djeteta: Stvorite nam svijet koji vrijedi slaviti
UNICEF/Đemidžić
27 Novembar/studeni 2023