Most komunikacije

Dječaku Ahmedu* iz Ušivka Akelius digitalna platforma za učenje jezika olakšava komunikaciju, učenje i uključivanje u nastavu

Almir Panjeta za UNICEF
Most komunikacije
UNICEF/Panjeta
23 Novembar/studeni 2023