Informativni list: Svako dijete treba porodicu

Porodica je najbolje moguće okruženje za razvoj i dobrobit djeteta

CCR factsheet, family
UNICEF/I. Kapetanovic

Naglašeno

Nakon ratifikacije Konvencije o pravima djeteta od strane zemalja Centralne i Istočne Evrope i zemlja Commonwealtha  (CEE/CIS) u ranim 1990. većina zemalja regije se uključila u reformu sistema brige o djeci. Deinstitucionalizacija, s ciljem da se odmakne od prekomjernog oslanjanja na institucionalni oblik brige, a više usmjeri ka socijalnim uslugama u zajednici i opcijama porodičnog oblika alternativne brige, bio je jedan od prioriteta reformi od 2005. godine. Pozitivan pomak u smanjenju broja djece u institucijama zapažen je većini zemalja regije. Nekoliko tih zemalja je poznato po provodenju sveobuhvatnih reformi i razvijanju  novih usluga. Vrste novih usluga mogu biti različite – od raznih usluga koje su usmjerene na podršku djeci i porodicama (uključujući dnevnu brigu o djeci), do porodičnih oblika alternativne brige i kao i novih usluga u okviru slusžbi socijalnog rada.

CCR factsheet, family
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski