Điều tra các chỉ tiêu phát triển bền vững về Trẻ em và Phụ nữ Việt Nam 2020-2021

Các chỉ số và phát hiện chính trong kết quả điều tra mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam của Tổng cục Thống kê Việt Nam và UNICEF

Kết quả từ Điều tra đo lường các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam về Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) 2020-2021
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Điểm nổi bật

Tổng cục Thống kê Việt Nam và Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam vui mừng công bố kết quả Điều tra đo lường các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam về Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) trong giai đoạn 2020-2021 vừa qua. Cuộc điều tra này do Tổng cục Thống kê (GSO) phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Đây cũng là một phần của Chương trình Khảo sát Cụm nhiều Chỉ số Toàn cầu (MICS) có sự tích hợp các mô-đun được chọn từ Khảo sát Nhân khẩu học và Sức khỏe lần đầu tiên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Vòng thứ 6 (MICS6). Về khâu Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, UNICEF và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã đóng góp một số hỗ trợ để mở rộng các lĩnh vực được đề cập trong cuộc khảo sát. Cuộc điều tra SDGCW của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 đã cung cấp dữ liệu cho 169 chỉ số, trong đó 35 chỉ số là Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) quốc gia. Đồng thời trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để theo dõi tiến trình nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững và các mục tiêu quốc gia của Việt Nam.

Kết quả từ Điều tra đo lường các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam về Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) 2020-2021
Tác giả
UNICEF | GSO
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt