Đại sứ thiện chí UNICEF Choi Si-won đã đến thăm địa bàn dự án “SMile for U” của UNICEF tại Việt Nam

Sau 3 năm vắng bóng vì COVID-19, anh đã trở lại và có khoảng thời gian vui vẻ cùng các em nhỏ tại Việt Nam

UNICEF Hàn Quốc
10 Tháng 11 2023