Tình hình trẻ em thế giới 2021

Trong tâm trí tôi: thúc đẩy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em

Trong tâm trí tôi: Thúc đẩy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em
UNICEF/UN0527099/Cus

Điểm nổi bật

Đại dịch COVID-19 đã làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe tâm thần của một thế hệ trẻ em. Nhưng đại dịch có thể đại diện cho phần nổi của tảng băng về sức khỏe tâm thần - tảng băng mà chúng ta đã bỏ qua quá lâu. Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2021 kiểm tra sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên và người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Báo cáo tập trung vào các mối nguy và các yếu tố bảo vệ ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời và đi sâu vào các yếu tố xã hội hình thành nên sức khỏe tâm thần và hạnh phúc.

Báo cáo kêu gọi cam kết, giao tiếp và hành động như một phần của phương pháp tiếp cận toàn diện nhằm thúc đẩy sức khỏe tâm thần tốt cho mọi trẻ em, bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương và chăm sóc trẻ em đang đối mặt với những thách thức lớn nhất.

Nhấn vào đây để xem tương tác dữ liệu từ báo cáo.

Dành cho cha mẹ
Nhấn vào đây để biết các mẹo và tài nguyên về cách nói chuyện với con bạn về sức khỏe tâm thần.

Cho những người trẻ tuổi
Nhấn vào đây để biết các mẹo về cách tiếp cận, hỗ trợ và phá vỡ sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần.

Vui lòng liên hệ: pubdoc@unicef.org 

Báo cáo tóm tắt tình hình trẻ em thế giới 2021
Tác giả
UNICEF
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt