ÝUNISEF we DÖM-iň ýaş ilçileri 2022-nji ýylda bilelikde ýerine ýetiren işlerine göz aýlaýarlar

2019-nji ýylda BMG-niň hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan badalga berilen DÖM-iň ýaş ilçileriniň işi özüniň üçünji ýyly, ýagny 2022-nji ýylda hem Türkmenistanda jemgyýetçilik bähbidi üçin öz mynasyp go

Selbi Hanowa, Jemgyýetçilik we özüňi alyp barmagyň üýtgemegi boýunça hünärmeni
1
UN Turkmenistan
11 Ýanwar 2023