Boş iş orunlary

Dünýäni özgertmekde bize kömek etmek isleýärsiňizmi? Onda ÝUNISEF-iň Türkmenistanda we beýleki ýurtlarda ýerleşýän edaralarynda bar bolan iş mümkinçilikleri barada öwreniň.

tuk-vacancies