ÝUNISEF bilen hyzmatdaşlyk

ÝUNISEF Hökümet edaralaryny, ýerli we halkara guramalaryny, maliýe institutlaryny, raýat jemgyýetini, hususy sektory, ylmy jemgyýeti, habar beriş serişdelerini we gaznalary çagalar üçin netijeli üstünlikleri gazanmakda hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar.

Partner with UNICEF Turkmenistan
UNICEF