ชักชวนเยาวชนร่วมพลิกวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ทางรอดโลกอนาคต

ซีรีส์เวิร์คช็อปเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยยูเอ็นดีพีและยูนิเซฟ

มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์
นานามิ โอโนเดระ สมาชิก YPAB เข้าร่วมเวิร์คชอปที่จัดโดยยูนิเซฟและยูเอ็นดีพี
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
20 ธันวาคม 2022