ก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษา

นวัตกรรมเสริมศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

UNICEF Thailand
ครูเก้ กับการสอนเด็กนักเรียนในห้องเรียนบ้านห้วยฟาน อ.ขุนยวม โดยใช้สื่อฉากภาพวัฒนธรรม
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ Foundation for Applied Linguistics (FAL)
12 มีนาคม 2024