7 ข้อเรียกร้องจากยูนิเซฟสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย

#ใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเด็กทุกคน

เด็กหญิงและเด็กชายสวมหน้ากากผ้ากำลังยืนเรียงแถวโชว์รูปวาดของพวกเขาอยู่
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich

ไฮไลต์

ในเวลาอีกไม่นาน ประชาชนไทยกำลังจะได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เอกสารฉบับนี้นำเสนอ 7 ข้อเรียกร้องจากยูนิเซฟถึงพรรคการเมืองต่าง ๆ ให้จัดลำดับความสำคัญให้กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กในนโยบายของพรรคเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ 7 ประการที่มีผลกระทบต่ออนาคตของเด็ก ๆ กว่า 13.7 ล้านคนในประเทศไทย ได้แก่ บริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ การพลิกโฉมการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เด็กมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (NEET) บริการที่ครอบคลุมสำหรับเด็กพิการ การเสริมสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์สำหรับเด็ก และ การเพิ่มการลงทุนในการพัฒนากำลังคนด้านสังคมสงเคราะห์ 

การดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้ จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนในประเทศไทยจะมีโอกาสในการเติบโตและเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน

หน้าปกเอกสาร "7 ข้อเรียกร้องจากยูนิเซฟ สำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย"
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด