เด็กโตนอกบ้าน...ในสถานฯที่ไม่มีใครมองเห็น

การศึกษาครั้งใหม่เรื่องเด็กในสถานรองรับในประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

children in silhouette
Mahidol University

ไฮไลต์

ผลการศึกษาครั้งใหม่นี้เผยให้เห็นว่าเด็กกว่า 120,000 คนในประเทศไทยเติบโตขึ้นในสถานรองรับ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความยากจนและความต้องการเข้าถึงการศึกษา มีเด็กถึง 90% ที่มีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคน แม้ว่าการดูแลในสถานรองรับอาจเหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่มักถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา และจิตใจของเด็ก สิ่งที่น่ากังวลคือกว่า 50% ของสถานรองรับเด็กเอกชนไม่ได้จดทะเบียนและไม่ได้รับการกำกับดูแล การศึกษานี้ชี้ให้เห็นขอบเขตของปัญหา ความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นแนวทางแก้ไขเพื่อประโยชน์ของเด็กที่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง แม้ประเทศไทยจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก พ.ศ. 2565 แต่จำเป็นต้องมีกลไกในการนำแผนปฏิบัติการนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงด้วย

ผู้แต่ง
Mahidol University, Alternative Care Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย