นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว: คู่มือสำหรับภาคธุรกิจ

แนวทางให้กับภาคธุรกิจที่ต้องการที่จะพัฒนาองค์กรให้ได้ประโยชน์ในมิติด้านการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

คนงานสวมหมวกสีเขียวกำลังอุ้มลูกชายของเขาอยู่ ลูกชายของเขากำลังแตะที่หมวก
UNICEF

ไฮไลต์

คู่มือฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับภาคธุรกิจที่ต้องการที่จะพัฒนาองค์กรให้ได้ประโยชน์ในมิติด้านการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร การรักษาแรงงานที่สำคัญ 

กระบวนการพัฒนานโยบายความเป็นมิตรต่อครอบครัวคือการสร้างพันธสัญญาระยะยาวที่ต้องทำให้มีความหมาย รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานและฝ่ายบริหาร การดำเนินงานดังกล่าว จะช่วยให้หน่วยงานของท่านสามารถเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแปรสภาพองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวของพนักงาน เข้าใจช่องว่างและสามารถเติมเต็ม จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามความต้องการที่ผันเปลี่ยนไป

หน้าปกเอกสาร นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว คู่มือสำหรับภาคธุรกิจ
ผู้แต่ง
UNICEF East Asia & Pacific
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด