ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก

28 กุมภาพันธ์ 2019
A group photo of Ministry of Foreign Affairs where Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Public Health, and UNICEF agreed on the South-South Cooperation on Elimination of EMTCT of HIV and Syphilis.
UNICEF Thailand

กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - ประเทศไทยแถลงความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายนี้ต่อไป

การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ หรือ South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis จัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง   กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา) และไตรภาคี ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านสาธารณสุขและอนามัยแม่และเด็กกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยสนับสนุนให้นานาประเทศสามารถยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกต่อไป

ในพ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลกว่า สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ และล่าสุดได้รับการรับรองว่า ยังคงรักษาสถานะนี้ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรก ๆ ของโลก และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ได้

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข  อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 10.3 ในพ.ศ. 2546 เหลือเพียงร้อยละ 1.68 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ หมายถึงการที่อัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กระทรวงการต่างประเทศ:
สุภาวีร์ สุวปรีชาภาส กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 02 203 5000 ต่อ 41016 หรือ subhawees@mfa.go.th

กระทรวงสาธารณสุข:
ฉวีวรรณ  ต้นพุดซา กรมอนามัย 081 928 9580 หรือ chawee_phd@yahoo.com

 

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ