เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟคือองค์กรที่เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ซึ่งดำเนินงานอยู่ใน 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

UNICEF Thailand