Socijalna politika

Podrška nacionalnim i lokalnim vlastima u kreiranju politika radi ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja relevantnih za decu i adolescente

Social policy
UNICEF Srbija / 2021 / Pančić
Donate now