Odgovor na izbegličku i migrantsku krizu

Jednu četvrtinu izbeglica i migranata koji su došli u Evropu čine deca. UNICEF odgovara na potrebe sve dece u pokretu u svakoj fazi njihovog putovanja, pozivajući vlade da zaštite njihova prava.

Migrant and refugee response
UNICEF Srbija / 2021 / Jovanović
Migrant child in RC