Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Radna grupa Ministarstva zdravlja u saradnji sa UNICEF-om

Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja
UNICEF Srbija / 2021

Istaknuto

Primena lekova u periodu dojenja je u porastu i veoma je značajno razmatranje aspekta bezbednosti primene lekova na dojeno dete. Poznavanje delovanja i farmakokinetičkih karakteristika leka, kao i profila njegovih neželjenih efekata ima suštinski značaj za odgovarajući izbor optimalnog leka u okviru razmatrane terapijske grupe i za nastavak dojenja.

Cilj izrade Smernica je da se stručna javnost upozna sa raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi  olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Smernice dojenje naslovna
Izdavač
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski
ISBN
978-86-80152-15-8