Pristup inkluzivnom obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju zasnovan na pravima

Vebinar 1 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

U cilju promovisanja sistema inkluzivnog obrazovanja, ova serija priručnika ima za cilj da pruži praktične smernice UNICEF-u i partnerima u vezi sa pitanjima inkluzivnog obrazovanja sa fokusom na decu sa smetnjama u razvoju.

U njima su obrađene nedoumice, pitanja politika i sprovođenja koji su specifični za tematske oblasti.

Priručnici pružaju čitaocima neophodne alate i reference za usmeravanje daljeg saznanja i utvrđuju potrebe razvoja kapaciteta na nivou države.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje