Informacioni sistem za upravljanje u obrazovanju (EMIS) i deca sa smetnjama u razvoju

Vebinar 6 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Država ne može efikasno i delotvorno da unapređuje obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju ukoliko nema relevantne i visokokvalitetne podatke.

Pružanje usluga se ne može planirati na osnovu prikupljenih činjenica ako je nepoznat broj dece sa smetnjama u razvoju u obrazovnom sistemu, koje su vrste i kog stepena njihove smetnje u razvoju.

Obrasci rasprostranjenosti mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje, što isto može da važi i za prirodu i obim prepreka koje decu sa smetnjama u razvoju sprečavaju da pohađaju školu ili, kada je pohađaju, da u njoj ostvare uspeh.

Tri su glavna razloga za prikupljanje podataka: planiranje politike, praćenje primene i evaluacija ishoda.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 970,90 KB)