Mladi ljudi u Srbiji uče kako da pomognu sami sebi

U teškim ekonomskim vremenima, mladima u Srbiji je potrebna sva pomoć koju mogu da dobiju. Zahvaljujući omladinskim volonterskim uslugama i programima koje podržava UNICEF, oni počinju da pomažu jedni drugima.

Guy De Launey
Zainepa Jašarević, osamnaestogodišnja volonterka, volontira u biblioteci i dnevnom boravku gde čita priče i druži se sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i sa romskom decom.
UNICEF Srbija/2014/Shubuckl
24 Septembar 2014

Srbija nije najlakše mesto da se bude mlad u 2014. godini. Nezaposlenost je velika, a plate onih koji mogu da nađu posao su male.

Gotovo svaki četvrti stanovnik je nezaposlen. I ovo bi bilo već dovoljno loše, međutim, stopa nezaposlenost među mladima je dvostruko veća u celoj zemlji, dok je u nekim delovima situacija čak i gora.

Usluge i programi koje nudi Kancelarija za mlade u Vranju usmereni su na angažovanje mladih kako bi pomogli sami sebi – i jedni drugima. Ova grupa volontera se sprema za radionicu o opasnostima zlouboptrebe droga, a koju su sami organizovali.

Vranje je jedno takvo mesto. Reći da je ovaj gradić u južnoj Srbiji imao i boljih dana bilo bi samo učtivo potcenjivanje situacije.

Iako ima strateški položaj, nedaleko od granice sa Makedonijom i Bugarskom, ekonomske krize koje su dolazile jedna za drugom ostavile su ozbilje posledice u Vranju.

Velike firme, poput fabrike obuće Koštana, su zatvorene, a s njima je nestalo na hiljade radnih mesta.

Mladi u Vranju su među najteže pogođenima ovakvom situacijom. Oskudica je radnih mesta i mogućnosti za obrazovanje, a nema ni izbora aktivnosti za slobodno vreme.

Uz malo toga što može da se radi i veoma malo razloga za optimizam, lako može da se padne u očajanje – ili da se jednostavno napusti grad, ako se ima sredstava.

„Mladi koji odu na fakultet se ne vraćaju,“ kaže Nemanja Dejanović.

On je jedan od onih koji pokušavaju da promene situaciju na bolje, u svojstvu zamenika koordinatora Kancelarije za mlade.

„Cilj nam je da Vranje učinimo privlačnim za mlade i da animiramo one koji su ostali. Pomažemo im kroz različite programe i aktivnosti, pružamo im informacije i vršnjačke savete“.

Usluge i programi koji su u ponudi usmereni su na angažovanje mladih kako bi pomogli sami sebi – i jedni drugima. Filozofija je da tinejdžeri i mladi ljudi mogu da se razvijaju kroz volontiranje, ujedno čineći život boljim za one koji se suočavaju sa vlastitim izazovima.

Volonteri kancelarije u razgovoru sa mladima oko budućih aktivnosti.
UNICEF Srbija/2014/Shubuckl
Usluge i programi koje nudi Kancelarija za mlade u Vranju usmereni su na angažovanje mladih kako bi pomogli sami sebi – i jedni drugima. Ova grupa volontera se sprema za radionicu o opasnostima zlouboptrebe droga, a koju su sami organizovali.

To bi trebao da bude krug vrlina. Kroz volontiranje mladi razvijaju samopoštovanje, veštine i znanja koja mogu da im otvore nove mogućnosti. Istovremeno pomažu drugima – obično članovima manjinskih i osetljivih grupa, čime promovišu inkluzivnije društvo.

„Volontiranje pruža mogućnost da se slobodno vreme provede na kvalitetan način,“ kaže Nemanja. „Mi nudimo izvor informacija koje im pomažu da se uključe i pronađu svoju ulogu.“

Neke volonterske programe Kancelarija za mlade organizuje sama, a neke u saradnji sa nekoliko lokalnih institucija. Jedna od aktivnosti u ponudi je organizovanje čitaonica i kreativnih radionica u gradskoj biblioteci sa decom iz osetljivih i manjinskih grupa.

Osamnaestogodišnja Zainepa Jašarević, koja potiče iz romske porodice, volontira u biblioteci i dnevnom boravku već tri godine, gde čita priče i druži se sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i sa romskom decom.

Kaže da je volontiranje ojačalo njeno samopouzdanje, a nastavnici su počeli da drugačije gledaju na nju.

„U ovom gradu Romi nemaju šta da rade,“ kaže Zainepa.

„Volontiranje je za mene bio izlaz i način da pomognem drugoj romskoj deci.“

Volontiranje je takođe pomoglo Zainepi da vidi svoj eventualni budući put u ulozi nastavnice. Do sada nije uspela da ovu ideju pretvori u realnost pošto su troškovi polaganja prijemnog ispita za učiteljsku školu, kao i mogući troškovi samog školovanja, previsoki za njenu porodicu.

Ali, Zainepa se nada da će uz dalju podršku Kancelarije za mlade i svojih kolega volontera pronaći pravi put.

Šesnaestogodišnji Emin Demirović takođe dolazi iz romske porodice i volontira u informativnom centru koji je osnovan kako bi pomogao mladima Vranja da saznaju više o različitim mogućnostima koje su im dostupne kako sazrevaju.

Samouveren mladić, sa talentom za muziku, kaže kako mu je volontiranje donelo ogromne promene.

UNICEF Srbija

„Kancelarija za mlade je prvenstveno postala za mene kao moja druga. Tamo sam upoznao dosta novih drugova – dosta dobrih prijatelja – i to je moja druga porodica.”

Ovo je ideal volontera u akciji – okupljanje mladih iz osetljivih ili društveno isključenih grupa i pružanje pomoći da postanu deo pozitivne snage za promene.

„Sav rad sa mladim volonterima je zapravo isticanje nediskriminacije i jednakosti,“ kaže Jelena Zajeganović, koordinatorka programa za mlade u kancelariji UNICEF-a u Srbiji.

„Kroz ovu saradnju će se međusobno razumeti i približiće se inkluziji i inkluzivnom društvu.“

Ostale mogućnosti koje se nude mladim volonterima u Vranju uključuju organizovanje radionica za pomoć deci u izradi domaćih zadataka i školskih projekata, savetovanje o zdravstvenim i emotivnim problemima i rad na programima za unapređenje životne sredine u gradu.

Dostupno je i vršnjačko karijerno savetovanje, zajedno sa informativnim centrom čiji je cilj da na jednom mestu okupi sve resurse koji su važni za mlade ljude u gradu.

Sve ovo bi trebalo da pomogne mladima da razviju svoje veštine i znanja nakon školovanja i da steknu, kako Nemanja kaže, „socijalnu inteligenciju – načine komuniciranja i interakcije sa ostalima u društvu“.

Vlada Republike Srbije podržava programe slične ovim u Vranju. Ministarstvo omladine i sporta pomaže volonterske servise i omladinske klubove širom zemlje. A UNICEF i lokalne vlasti koordinišu aktivnosti vezane za finansiranje i implementaciju. .

Situacija u Vranju je još uvek daleko od dobre. Ali, mladi volonteri sada barem pružaju sebi i zajednici ono čega je dugo nedostajalo: nadu.