UNICEF ističe važnost razvojnih savetovališta tokom posete Domu zdravlja u Nišu

06 Februar 2024
deyana poseta niš feb 2024
UNICEF Serbia/2024/Shubuckl

Beograd, 6. februar 2024 - Delegacija UNICEF-a nedavno je posetila Dom zdravlja u Nišu i razvojno savetovalište koje radi u okviru doma zdravlja. Ovo je jedno od 19 razvojnih savetovališta u Srbiji koja su podržana da uvedu inovativni program ranih intervencija,  u svoju svakodnevnu praksu, po modelu koji je usmeren na podršku porodici.

UNICEF podržava razvoj usluga ranih intervencija zasnovanih na dokazima, posebno prilagođenih deci uzrasta do 6 godina, koja se suočavaju sa razvojnim rizicima, teškoćama i invaliditetom i njihovim porodicama. Razvojna savetovališta pri okružnim domovima zdravlja, okupljaju stručnjake iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite kako bi formirali tim sa multisektorskim pristupom, koji pruža integrisanu podršku deci i porodicama.

Uspeh usluga rane intervencije u Nišu, počiva na podršci koja se pruža kroz rano prepoznavanje razvojnih teškoća od strane pedijatra, kroz kućne posete Tima porodici i rad sa vaspitačima u vrtićima, kroz grupne sesije na kojima roditelji stiču nove veštine za podsticanje učenja i razvoja svog deteta, kroz pomoć u korišćenju asistivnih tehnologija. Rad niškog tima je primer dobre prakse, a zadovoljstvo porodica i napredak koji deca ostvaruju naglašava potrebu da sve opštine u Srbiji formiraju Timove za primenu ovako osmišljenih usluga za decu sa razvojnim rizicima i teškoćama.

UNICEF sa partnerima ima cilj da se kroz razvoj ka porodici usmerenog modela ranih intervencija obezbedi pravovremen pristup uslugama za svako dete. To uključuje rad inter-sektorskih Timova, uz povećanu mobilnost i rad na terenu, teleworking usluge, kao i mentorstvo, sa fokusom na uspostavljanju bližih veza između razvojnih savetovališta, obrazovnih ustanova, lokalnih vlasti i socijalnih usluga.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.