Unapređenje usluga za decu i porodice

Intersektorska saradnja u fokusu lokalnih samouprava

17 April 2024
nis PRO
UNICEF Srbija/2024

17. april 2024 - Počeli su prvi lokalni intersektorski sastanci u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“  i komponente usmerene na razvijanje i unapređenje intersektorskih lokalnih usluga za decu i porodice. Konsultativni sastanci su održani sa jedinicama lokalne samouprave Niša, Šapca, Kraljeva, Čačka, Užica, Valjeva, Pirota, Bora, Jagodine, Smedereva

Tokom ovih susreta, predstavnici lokalne samouprave i ustanova iz sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite (iz domova zdravlja i razvojnih savetovališta, predškolskih ustanova, centara za socijalni rad, centara lokalnih usluga, škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i školskih uprava, nevladinih organizacija) sa UNICEF-om i partnerima (Stalnom konferencijom gradova i opština, Beogradskim psihološkim centrom, Zavodom za socijalnu zaštitu i Udruženjem stručnih radnika u socijalnoj zaštiti), zajedno su radili na definisanju zajedničke vizije za unapređenje kvaliteta lokalnih usluga za decu i porodice kroz intersektorsku saradnju. Planiranje se odnosilo na usluge porodično orjentisanih ranih intervencija za decu sa razvojnim rizicima i smetnjama u razvoju i njihovim porodicama (PORI), usluge dnevnog boravka, pomoći u kući, savetovališta za porodicu, kao i razvoj inovativnih usluga za porodice na lokalnom nivou.

Na sastancima je naglašen značaj intersektorske saradnje i koordinacije za postizanje boljih ishoda za decu na opštinskom i međuopštinskom nivou, kao i potreba da se pri lokalnim samoupravama formiraju stalna intersektorska radna tela koja će se baviti politikama i merama podrške roditeljstvu sa posebnim fokusom na roditelje dece najmlađeg uzrasta iz najsosetljivijih porodica.

Unapređivanje ovih usluga realizovaće se u naredne 2 godine u saradnji sa UNICEF-om u Srbiji, a u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Valdom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.