UNICEF i UNHCR udružili snage za podršku izbeglicama i migrantima u Srbiji

19 Decembar 2023
LoU signing #1
UNICEF Srbija/2023

Beograd, 19. decembar 2023 — Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) potpisali su ključno pismo o razumevanju kojim potvrđuju svoju posvećenost zajedničkom delovanju u podršci izbeglicama, tražiocima azila i deci u riziku od apatridije.

Sporazum, usaglašen sa globalnim Okvirom za stratešku saradnju za 2023. godinu, naglašava zajedničku istoriju efikasne saradnje između UNHCR-a i UNICEF-a. Saradnja ima za cilj da se  maksimalno povećaju tehnički i upravljački kapaciteti, resursi i kapaciteti odgovora u Republici Srbiji.

Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, i Sufijan Ađali, predstavnik Visokog komesara UNHCR-a u Srbiji, izrazili su posvećenost ovoj saradnji.

„Ove godine, UNICEF i UNHCR su na globalnom nivou usvojili Zajednički okvir saradnje za podršku i promovisanje uključivanja izbeglica u nacionalne sisteme. Na osnovu njega, kancelarije dve agencije UN u Srbiji prve su u regionu koje su danas zvanično udružile napore na njegovom sprovođenju potpisivanjem Pisma o razumevanju. Ovo je veoma blagovremeno, imajući u vidu ratove koji su u toku u svetu, kao  i šire nestabilnosti i krize. Ostajemo posvećeni radu za i sa decom koja su raseljena i njihovim porodicama“, izjavila je Deyana Kostadinova.

„Ovo pismo o razumevanju predstavlja prekretnicu u našim zajedničkim naporima da osiguramo dobrobit i zaštitu dece izbeglica, posebno dece bez pratnje i one koja traže azil, u Srbiji. Zajedničkim radom možemo da pojačamo rezultate naših intervencija i da doprinesemo ciljevima Globalnog sporazuma o izbeglicama“, veruje Soufiane Adjali.

Pismo o razumevanju koje su potpisali UNICEF i UNHCR u Srbiji naglašava vodeću ulogu Vlade Republike Srbije u naporima da se pruže zaštita i pomoć izbeglicama, uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a, čiji je mandat zaštita prava svakog deteta širom sveta.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.