Godine uzleta - inspiracija i kreativnost za dobrobit deteta

Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

31 oktobar 2018
Konferencija Godine uzleta
MPNTR

Beograd, 31. oktobar 2018 –   Danas su predstavljene nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost.

Simbolično nazvane „Godine uzleta”, one promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učešće, u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević istakao je da je usvajanje nove koncepcije predškolskog vaspitanja važan podsticaj i da predstavlja osnovu za druge reformske procese. On je naveo da je cilj da se unapredi dostupnost, kvalitet i pravednost sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji, kao i da se na tome radi u saradnji sa predškolskim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, partnerskim institucijama i organizacijama.

Program je zasnovan na savremenim teorijskim saznanjima, međunarodnim dokumentima obrazovne politike i primerima kvalitetne inkluzivne prakse i programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja širom sveta.

“Nove osnove su jasan i koristan vodič za praktičan rad u vaspitnoj grupi, ali i za usavršavanje vaspitača. UNICEF će nastaviti da radi sa vaspitačima, stručnim saradnicima i Ministarstvom da našoj deci zajedno omogućimo budućnost na koju ćemo svi biti ponosni”, rekla je direktorka UNICEF-a u Srbiji Regina De Domicinis.

Cilj programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja jeste podrška dobrobiti deteta.

Dokument Osnova programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja razvijan je u partnerstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, UNICEF-a i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.