Urubuga rw’amakuru ku ndwara ya COVID-19 mu Rwanda

Amakuru n’inyandiko ku ndwara ya COVID-19 mu Rwanda, hamwe n’uburyo bwo kwirinda wowe ubwawe n’umuryango wawe.

In Rwanda, a boy cuddles his mother, who wears a mask to prevent COVID-19, after receiving a healthy breakfast.
UNICEF/UNI355506/Kanobana