Imibereho y’abana mu Rwanda

Abanyarwanda barenga 45 ku ijana bari munsi y’imyaka 18, icyo cyicira cy’abaturage kigira ibibazo byihariye bigomba kubonerwa umuti.

Preschool child in Rwanda holds hands with classmates
UNICEF/UN0302931/Nkinzingabo