बाल संरक्षण

बालबालिकालाई हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउन हामी कार्यरत छौं ।

Children playing
UNICEF Nepal/2015/CSKarki
A boy carrying a ball