कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कसरी सघाउन सक्छन्?

संसारभरका बालबालिकालाई आफ्ना अभिभावकको साथ आवश्यक छ। त्यसै गरि ती अभिभावकहरूलाई तिनका रोजगारदाताको साथको आवश्यकता छ।

युनिसेफ
This image shows a mother holding her child
UNICEF Nepal