#प्रत्येकबालबालिकालाई, हरेक अधिकार: हस्ताक्षर अभियान

आउनुहोस्, बालबालिकाको अधिकारका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्!

युनिसेफ नेपाल
Children posing for camera
UNICEF Nepal
21 सेप्टेम्बर 2019