घरमै बसेर सिकौं!

नेपाल सरकारद्वारा तयार गरिएको अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकालाई घरमै गराउन सकिने सिकाइ क्रियाकलापहरू

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
26 अप्रिल 2020
This image shows the learning continuity campaign logo

नेपाल सरकार तथा नेपाल शिक्षा समूहले अभिभावकको सहयोगमा र बालबालिका आफैले घरमै गर्न सक्ने विभिन्न सिकाइ क्रियाकलापका पुस्तकहरू तयार पारेको छ।

पूर्व प्राथमिक कक्षा देखि कक्षा ८ सम्मका लागि उपयोगी यी विद्युतीय किताबहरू तल दिएका लिंकहरूमार्फत डाउनलोड गर्नुहोला!

पूर्व प्राथमिक कक्षा

This image shows an illustration of the cover of the preprimary book of learning activities prepared by the government of Nepal

 कक्षा १

This image show a cover of a learning activity book for grade 1 prepared by the government of Nepal

कक्षा २

This image shows the cover of a learning activity book for grade 2 prepared by the government of Nepal

कक्षा ३

This image shows the cover of a learning activity book for grade 3 prepared by the government of Nepal

कक्षा ४

This image shows the cover of a learning activity book for grade 4 prepared by the government of Nepal

कक्षा ५

This image shows the cover of a learning activity book for grade 5 prepared by the government of Nepal

कक्षा ६

This image shows the cover of a learning activity book for grade 6 prepared by the government of Nepal

कक्षा ७

This image shows the cover of a learning activity book for grade 7 prepared by the government of Nepal

कक्षा ८

This image shows the cover of a learning activity book for grade 8 prepared by the government of Nepal

 

स्व-अध्ययन सामग्रीः कार्यढाँचा


 

This image shows two children learning

  
सिकाइ निरन्तरता अभियान

संकटको समय र त्यसभन्दा पछिको समयमा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि सहयोग पुर्‍याउने स्रोतहरू