Zaustavimo nasilje (kampanja započeta 2017.)

Rastimo zajedno sa svojom djecom

Zaustavimo nasilje djecak logo
UNICEF Crna Gora

Zaustavimo nasilje

Rastimo zajedno sa svojom djecom

Istraživanje UNICEF-a iz decembra 2016. godine ukazuje na to da generalno postoji niska svijest crnogorskog društva o tome šta je nasilje, ali i da postoji visoka tolerancija za nasilje. Svaki drugi građanin vjeruje da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo, kao i da vikanje na dijete nije nasilje.
Štaviše, jedna trećina ispitanika vjeruje da šamaranje i upućivanje prijetnji djeci nijesu vidovi nasilja, dok jedna četvrtina građana koji su učestvovali u istraživanju ne prepoznaje ucjenu kao nasilje u procesu vaspitavanja djece. Većina građana (77 posto) vjeruje da roditelji ne treba da dozvole djeci da dovode u pitanje njihove odluke.
Kampanja „Zaustavimo nasilje“, koju su uz podršku EU pokrenuli Vlada Crne Gore i UNICEF, inicirala je javnu debatu o nasilju nad djecom u Crnoj Gori.
Cilj kampanje je povećanje svijesti o tome da podizanje djece bez nasilja ne znači podsticanje roditeljstva koje je previše popustljivo.
Kampanja podržava roditelje u primjeni najboljih roditeljskih praksi, kako bi se djeca podizala bez nasilja i kako bi se obezbijedio njihov razvoj u zdrave odrasle osobe koje poštuju i sebe i druge.
U skladu sa zahtjevom većine crnogorskih građana (77 posto) koji vjeruju da roditeljima treba pružiti podršku u podizanju djece bez nasilja, kampanjom se poziva čitavo društvo, a naročito stručnjaci, da udruže snage s roditeljima u potrazi za rješenjima koja će omogućiti i roditeljima i njihovoj djeci da rastu zajedno.

Vijesti i priče iz kampanje #ZaustavimoNasilje

Bilbordi iz kampanje #ZAUSTAVIMOnasilje

#ZAUSTAVIMOnasilje bilbord 2
#ZAUSTAVIMOnasilje bilbord 1
#ZAUSTAVIMOnasilje bilbord 3
#ZAUSTAVIMOnasilje bilbord 4