Jepi fund dhunës (lansuar në vitin 2017)

Rritja e fëmijëve pa dhunë

UNICEF Mali i Zi
End violence logo
UNICEF Mali i Zi