Mladi za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Povodom Svjetskog dana djeteta, predstavnici Dječjeg parlamenta Podgorice organizovali panel diskusiju mladih o nasilju u školama

Tina Dimić Raičević
Youth talk
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
27 Novembar 2018

PODGORICA, 27. NOVEMBAR 2018. - Svi moraju dati svoj doprinos kako bismo riješili problem nasilja u školama. Najvažnije je raditi na prevenciji, ali i na adekvatnoj podršci kako žrtvama nasilja, tako i nasilnicima i svjedocima.

To je poručeno sa panel diskusije mladih na temu „Nasilje u školama i školskom okruženju“, koju je, povodom proslave Svjetskog dana djeteta, organizovao Centar za prava djeteta Crne Gore, uz podršku UNICEF-a.

Učesnici panel diskusije, predstavnici Dječjeg parlamenta Glavnog grada, saglasni su da se u posljednje vrijeme češće i otvorenije priča o nasilju, ali smatraju da treba mnogo više raditi na njegovoj prevenciji.

Milena Mrđenović, dječji parlament
UNICEF Crna gora / Duško Miljanić / 2018
Milena Mrđenović predstavnica Dječjeg parlamenta govori kako nasilje uključuje mnogo više od samog nasilnika i žrtve, u Podgorici, u novembru 2018

O vršnjačkom nasilju se često govori, ali ima onih koji to prikrivaju ili guraju pod tepih u nadi da će biti zaboravljeno i potisnuto zauvijek. Ono uključuje mnogo više od samog nasilnika i žrtve – uključuje i nas kao vršnjake, zatim roditelje, pedagoško-psihološke službe, profesore i direktore škola i mnoge druge službe koje su važne u rješavanju ovog sverastućeg problema, koji utiče na nas i zajednicu u kojoj živimo i odrastamo.

Milena Mrđenović, članica lokalnog Dječjeg parlamenta

Njen kolega iz Dječjeg parlamenta Glavnog grada Mašan Vuković smatra da se nije mnogo uradilo na polju sprečavanja nasilja.

„Umjesto da popravljamo nasiljem nanijetu štetu, trebalo bi da se više fokusiramo na uzroke nasilja kako do te štete ne bi ni došlo. Istakao bih i sajber nasilje, koje je, nažalost, veoma često. Nasilnici na internetu imaju više hrabrosti s obzirom na to da ne vide osobu nad kojom vrše nasilje“, kazao je Mašan.

Najmlađi panelista Ilija Ivanov kazao je da mnoga djeca – žrtve nasilja ćute o nasilju, misleći da će se na taj način nasilnici umoriti, te da će zlostavljanje proći. Imao je poruku za svoje drugare:

„Obratite se nekom u koga imate povjerenja, bilo da je to neko iz porodice, neki nastavnik iz škole, psihološko-pedagoška služba, objasnite sve što vam se događa i recite kako se osjećate kad vam se to događa. Mislim da jedino tako, kad se uključe odrasli, problem može da se riješi“, poručio je Ilija.

Srednjoškolka Marica Šćepanović ispričala je svoje iskustvo iz osnovne škole, kada je nekoliko godina trpjela nasilje.

Moje odjeljenje je mene zadirkivalo zbog mog fizičkog izgleda i ponašanja. Jednom riječju, nisam im se uopšte sviđala, ako mogu tako reći. Sjećam se da sam primila baš dosta uvreda, i kada bih se požalila nekom ili potražila pomoć od nekog, tu pomoć ne bih dobila, zbog čega je više nisam ni tražila.

Marica Šćepanović, učenica srednje škole

Direktor Doma zdravlja u Podgorici dr Nebojša Kavarić pozvao je mlade da se obrate svom pedijatru kad god se osjećaju ugroženo i kad god im je potrebna zaštita od nasilja. On je podsjetio da su pedijatri ovlašćeni da zastupaju prava djece, kao i da su domovi zdravlja adrese na kojima mladi uvijek mogu potražiti pomoć.

„Lako je prepoznati fizičko nasilje, modrice, lom ruke, itd. Još je bitnije prepoznati ono tiho nasilje, koje može biti ignorisanje, stigmatiziranje... Samo da znate, ako se takvo nasilje ne prevaziđe, ono ostavlja velike posljedice na zdravlje. Pet puta je veća pojava nekih teških oboljenja u odrasloj dobi ako ste žrtve ovog ‚tihog’ nasilja“, poručio je dr Kavarić.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori govori da je nasilje uvijek odraz slabosti“, u Podgorici, u novembru 2018.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali kazao je da je nasilje uvijek odraz slabosti, te da se o njemu najmanje govori u zemljama u kojima je u porastu. Zato ga raduje što se u Crnoj Gori veoma otvoreno i sve češće govori o tome.

Vi ste agenti promjena, vi ste predvodnici jednog posebnog talasa, koji mora da se podrži i mora da utiče na ljude oko vas, da razgovarate i da nikada ne dozvolite da se nasilje kao takvo prihvati.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Panel diskusiji, na kojoj su se čula brojna iskustva mladih o nasilju, prisustvovali su predstavnici ministarstava prosvjete, zdravlja, rada i socijalnog staranja, sporta i unutrašnjih poslova, kao i predstavnici Uprave policije, Ombudsmana, Udruženja psihologa, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja u Podgorici i direktori osnovnih i srednjih škola u Glavnom gradu.

Današnja diskusija mladih dio je globalne kampanje UNICEF-a „Zaustavimo nasilje“.