Žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom

U okviru kampanje #ZAUSTAVIMOnasilje, širom Crne Gore, žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom.

UNICEF Crna Gora
Žive statue koje prikazuju nasilje nad djecom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
29 Septembar 2017

Crna Gora, Avgust – Septembar 2017 – U okviru kampanje #ZAUSTAVIMOnasilje, širom Crne Gore, žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom.

Tokom avgusta i septembra 2017, građani mnogobrojnih crnogorskih opština imaće priliku da naiđu na ove žive statue, upoznaju se sa SOS roditeljskom linijom, razmisle o najboljim roditeljskim praksama i podrže kampanju #ZaustavimoNasilje preko društvenih mreža.

Cilj ovih uličnih performansa je podizanje svijesti o besplatnoj SOS liniji 080 888 888, koja, radnim danima od 16 do 20 sati, roditeljima pruža stručnu pomoć da usvoje i primijene principe pozitivnog roditeljstva.

Umjetnički performansi sa ljudskim statuama prvi put su izvođeni u okviru istoimene kampanje UNICEF-a u Južnoj Americi, tj. Argentini, Čileu, Urugvaju i Paragvaju. Crnogorska kampanja replicira ovaj model dobre prakse.

UNICEF Crna Gora