Implicarea tinerilor

UNICEF sprijină copiii în utilizarea noilor tehnologii pentru a-și exprima opiniile, preocupările și interesele.

an adolescent girl, Moldova
UNICEF/Moldova/2012/Gutu

Provocarea

Copiii trebuie să-și poată exprima punctul de vedere în legătură cu problemele care îi afectează.

Pe parcursul mai multor ani, copiii și adolescenții din Moldova nu s-au implicat activ în elaborarea de programe și servicii sau în procesele de luare a deciziilor cu privire la aspectele care le afectează viața. Majoritatea inițiativelor de participare a copiilor au venit din partea societății civile și a organizațiilor internaționale, însă acestea au fost rare sau fără implicarea autorităților naționale sau locale.

De-a lungul anilor au fost elaborate diverse acte legislative și inițiative de promovare a participării copiilor și tinerilor, cum ar fi consilii locale pentru copii, ziare și posturi de radio pentru copii și grupuri de educatori de la egal la egal. 

UNICEF consideră participarea un drept fundamental al omului. De asemenea, acesta este unul din principiile directoare ale Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Prin participare activă, copiii și tinerii sunt împuterniciți să joace un rol vital în dezvoltarea lor proprie, dar și dezvoltarea comunităților lor. Aceasta îi va ajuta să își dezvolte abilitățile esențiale de viață, să acumuleze cunoștințe despre drepturile omului și cele cetățenești, precum și să promoveze acțiuni civice pozitive.

Soluția

Participarea copiilor încurajează și permite copiilor să își facă cunoscute opiniile cu privire la chestiunile care îi afectează.

La fel, UNICEF sprijină copiii în utilizarea noilor tehnologii pentru a-și exprima opiniile, preocupările și interesele.

U-Report este un instrument social de mesagerie care permite comunicarea în timp real între tineri și factorii de decizie. Acesta permite oricăror persoane, din orice comunitate, de oriunde în lume, să-și exprime opinia cu privire la chestiunile care-i preocupă, să răspundă la sondaje, să raporteze probleme din numele persoanelor din țara lor, să susțină drepturile copilului, să se implice în acțiuni de răspuns la situații de urgențe umanitare și să lucreze în calitate de agenți pozitivi ai schimbării. U-Report funcționează prin intermediul SMS-urilor și chiar de pe un telefon simplu. La fel, acesta este disponibil pe rețelele sociale de comunicare și anume pe Twitter și Facebook Messenger precum și prin intermediul unei aplicații mobile. U-Report funcționează în 40 de țări, inclusiv în Moldova, iar peste 2 milioane de persoane expediază sau primesc mesaje în fiecare săptămână.

U-Report, un instrument social de mesagerie dezvoltat de UNICEF pentru a ajuta tinerii să participe în procesul de luare a deciziilor și să își ceară drepturile.

Inovații care permit tinerilor să creeze agenți de schimbare socială, capabili să influențeze și să contribuie la rezolvarea problemelor din comunitățile lor. Având posibilitatea de a se contacta și a se consilia reciproc, tinerii pot să-și împărtășească propriile soluții și să le aplice la o scară mai largă.

La vârsta de doar 16 ani, fără studii fundamentale în domeniul tehnologiilor informaționale, Diana Marusic a inventat o aplicație informatică care permite persoanelor nevăzătoare să lucreze la calculator cu ajutorul comenzilor vocale.

Prin muzică putem contribui la eliminarea intoleranței și hărțuirii, astfel încât toți copiii să se simtă în siguranță – acasă, la școală și în comunitate. 

Pentru a promova o societate pașnică și favorabilă incluziunii, La La Play Voices – cor laic format din 20 de copii și adolescenți din 12 raioane ale Republicii Moldova — a cântat în cadrul unui concert la Sala cu Orgă împreună cu Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, formată din tineri muzicieni din Moldova, Ucraina, Rusia, Kazahstan și Germania și condusă de tânărul dirijor Cristian Spătaru.

Cei 20 de membri ai corului – copii etnie moldovenească, rusă, ucraineană, bulgară, armeană, găgăuză și romă, din diverse grupuri sociale, precum și copii cu nevoi speciale, au studiat muzica corală cu ajutorul unor muzicieni profesioniști. Majoritatea copiilor nu au avut experiență anterioară în ceea ce privește citirea partiturilor și nu au cântat niciodată într-un cor până atunci.

Prin muzică, adolescenții și tinerii pot trimite un mesaj puternic societății despre viitoarea lume pe care ni-o dorim.

UNICEF a sprijinit Guvernul Republicii Moldova în implicarea copiilor în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile. Copiii din diferite pături sociale și etnice au participat la elaborarea Strategiei naționale privind protecția copilului și a familiei și la crearea conceptului liniei telefonice naționale pentru copii, precum și la evaluarea cadrului legislativ și normativ privind participarea copiilor și tinerilor. UNICEF a ajutat Ministerul Educației să creeze Consiliul Național al Elevilor în anul 2013, prin elaborarea de regulamente și organizarea de instruiri.

Astfel, copiilor li s-a oferit o platformă pentru a participa la elaborarea Strategiei „Educația 2020” și a Codului Educației, a revizui curriculumul școlar și a veni cu recomandări pentru îmbunătățirea accesului copiilor la educație.

Tineret 2030

Tinerii din întreaga lume se confruntă cu sărăcie, discriminare, violență, conflicte, dezastre și strămutare. Fiecare al cincilea tânăr nu este încadrat în procesul de instruire sau formare, și nici pe piața forței de muncă. Mulți încearcă din greu să obțină toate cele necesare pentru a-și croi drumul în lume și a-și face vocea auzită. 

Dar Strategia de Tineret ONU, lansată în cadrul sesiunii a 73-a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, își propune să îi aducă pe toți la masa de discuții.

Totodată, a fost lansat un parteneriat global pentru educație și instruire numit „Generation Unlimited”. Cu sloganul „Crearea de soluții pentru tineri împreună cu tinerii”, Generation Unlimited contribuie la accelerarea implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Scopul acesteia este de a implica tinerii și de a răspunde nevoilor specifice ale tinerilor, precum și de a promova și susține rolul tinerilor în calitate de agenți importanți ai schimbării.