La La Play Voices

Un proiect de incluziune muzicală

UNICEF
La La Play Voices
UNICEF/2018
31 August 2018

„Educația copiilor în țara noastră este bazată pe valori precum democrația, solidaritatea, capacitarea fiecărui copil, egalitatea de gen, respectul pentru toate ființele umane și mediu. Sunt foarte fericită că Suedia contribuie la promovarea acestor valori universale și în Republica Moldova."

E.S. Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova
Signe
UNICEF/2018
La La Play Voices
UNICEF/2018
La La Play Voices
UNICEF/2018
La La Play Voices
UNICEF/2018
La La Play Voices
UNICEF/2018
La La Play Voices
UNICEF/2018
La La Play Voices
UNICEF/2018
Desiree
UNICEF/2018

”...prin muzică copiii pot contribui la crearea unei societăți mai bune. Într-un cor ei toți sunt uniți. Muzica este incluzivă și servește drept model pentru o societate pe care o dorim pentru copiii noștri."

Desiree Jongsma, Reprezentanta UNICEF în Moldova
the public
UNICEF/2018
the performance La La Play
UNICEF/2018
members of the public
UNICEF/2018
members of the public
UNICEF/2018