Ce facem

Află cum susţinem drepturile copilului în Moldova

Mama si fiica

Cum susținem drepturile copilului în Moldova

Despre Noi

Din 1995 UNICEF depune eforturi pentru asigurarea realizării drepturilor copiilor și femeilor din Moldova. Parteneriatele încheiate cu Guvernul, Parlamentul, societatea civilă, mass-media, mediul de afaceri și alții au dus la progrese în realizarea drepturilor copiilor în mai multe domenii și la angajamentul sporit al persoanelor responsabile în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin conform Convenției cu privire la drepturile copilului (CDC). În activitatea sa, UNICEF abordează problemele cu care se confruntă toți copiii din țară, cu scopul de a le îmbunătăţi sănătatea, educaţia, dezvoltarea și protecția.

Pe parcursul implementării actualului Programului de ţară, UNICEF urmăreşte să valorifice, împreună cu partenerii, progresele anterioare pentru a se asigura că toți copiii au acces la serviciile de bază, cresc într-o familie afectuoasă și iubitoare, obțin o educație de calitate și se dezvoltă până la atingerea potențialului maxim.

UNICEF susţine atât autorităţile, cât și societatea civilă, pentru a garanta incluziunea socială a copiilor și a familiilor expuse riscului de excludere din cauza disparităţilor geografice, a sărăciei, a etniei, a dizabilității, a sexului și a lipsei de îngrijire părintească.