Justiţia pentru copii

UNICEF contribuie la asigurarea desfășurării tuturor procedurilor judiciare într-o manieră prietenoasă copilului.

UNICEF/2018

Provocarea

Copiii care intră în contact cu legea trebuie tratați într-un mod ce ține seama de particularitățile copiilor.

Indiferent dacă au statut de bănuit sau victimă a unei infracțiuni, mai mulți băieți și fete din Moldova se confruntă cu un sistem al justiţiei care pune accentul în primul rând pe soluţionarea cazurilor, fără a ține cont prea mult de nevoile copiilor. Copiii care interacționează cu sistemul justiției se confruntă cu obstacole, începând cu o legislație care nu ține cont de drepturile lor specifice și îi tratează ca pe niște adulți și terminând cu lipsa de asistență juridică.

Din păcate, în cazul copiilor care au comis o infracțiune, detenția nu se utilizează încă în mod constant în calitate de măsură de ultimă instanţă, cu o durată cât mai scurtă. Rareori se recurge la alternative la detenţie, sau la servicii de reabilitare și de reintegrare a copiilor și a familiilor lor.

Un număr tot mai mare de ofiţeri de poliţie, procurori, avocaţi, judecători, mediatori și psihologi au devenit mai sensibili la nevoile copiilor în sistemul de justiție. Cu toate acestea, autoritățile trebuie să intensifice măsurile ce garantează desfășurarea procedurile legale într-un mod prietenos copiilor, că cei aflaţi în situaţie de risc sunt identificaţi și susținuți înainte să manifeste un comportament delict, iar cei care au atins vârsta răspunderii penale sunt, în măsura în care este posibil, dejudiciarizați și beneficiază de sprijin psihologic și servicii educaționale și de modificare a comportamentului.

În fiecare an, în Moldova, aproximativ 4.000 de copii intră în contact cu legea.

Soluția

UNICEF promovează accesul tuturor copiilor la justiție

UNICEF a susţinut Moldova în reformarea sistemului de justiţie, cu un accent puternic pe copii. În prezent, numărul copiilor dejudiciarizați a crescut, iar al celor în arest preventiv sau condamnați la privațiune de libertate este mai mic.

Organele de poliție și justiție au învățat să-i trateze pe copiii care intră în contact cu legea într-un mod ce ține cont de particularitățile acestora.

UNICEF a susţinut colaborarea sectorului de justiție și a organelor de drept cu sectorul protecţiei sociale, învățământului și sănătății pentru a pune accent, pe de o parte, pe serviciile care îi împiedică pe copii să intre în contact cu legea, iar pe de altă parte, pe susţinerea corespunzătoare a copiilor și familiilor acestora în cazurile în care aceștia au intrat în contact cu legea.

Inițiativele recente arată schimbări promițătoare.

Pentru a garanta drepturile copiilor victime ale infracțiunilor, a fost modificată legislația, fiind instituite noi mecanisme de protecție sub forma unor camere de audiere prietenoase copiilor în cadrul procedurilor penale. În toate aceste eforturi noi oferim expertiză tehnică, advocacy și asistență Ministerului Justiției în rolul său de coordonare a reformei justiției.

Am susținut instruirea specialiștilor pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine nevoile copiilor victime și să-și dezvolte abilitățile necesare pentru a răspunde acestor nevoi în activitatea lor zilnică.

Toți copiii care intră în contact cu legea au dreptul la asistență juridică gratuită. Detenția copiilor în izolator deja nu se mai aplică.

Deși la început se concentra pe drepturile copiilor aflați în conflict cu legea, organizația și-a extins, mai recent, interesul și asupra copiilor victime sau martori ai infracţiunilor.