Implicarea copiilor în procesul penal

Evaluarea cadrului normativ și a practicilor

Goian
UNICEF/Moldova/2018

Cele mai importante articole

După declararea independenței în anul 1991, Republica Moldova a moștenit un sistem sovietic al justiției bazat pe infracțiune și pedeapsă, și mai puțin pe drepturile bănuiților și ale victimelor, inclusiv ale copiilor. În anul 2002, în rezultatul unei perioade îndelungate de promovare și asistență tehnică, a fost inițiat primul proiect comun al Guvernului și al UNICEF „Reformarea sistemului justiției juvenile”, urmat de multe alte proiecte similare, care au aliniat treptat sistemul de justiție din Moldova la standardele internaționale. Recent, Guvernul implementează un șir de strategii și programe relevante în domeniul promovării drepturilor omului, al reformării justiției și statului de drept, printre care Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, susținută direct din fondurile Uniunii Europene, cu asistență tehnică din partea mai multor parteneri de dezvoltare. În pofida progresului evident înregistrat de la declararea independenţei, sistemul actual al justiției pentru copii necesită o reformare continuă pentru a corespunde standardelor internaționale în domeniul drepturilor copilului. Atât în Observaţiile finale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului din 2009, cât și în evaluările UNICEF din 2010 și 2011 referitoare la reforma justiției pentru copii au fost identificate deficiențe majore ale actualului sistem al justiției.

Obiectivul raportului constă în analiza cadrului normativ din Moldova prin prisma standardelor internaționale, precum Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Liniile directoare ale ONU, precum și instrumentele Consiliului Europei în domeniul drepturilor copilului. De asemenea, este analizată implementarea practică a legislației și a procedurilor în vigoare pentru identificarea principalelor lacune, informarea în procesul de elaborare a viitoarelor politici și programe, precum și oferirea sugestiilor pentru domeniile care necesită o cercetare adițională în domeniul justiției pentru copii.

Cu toate că evaluarea este axată în special pe copiii care au intrat în contact cu sistemul de justiție penală în calitate de bănuiți sau delincvenți, aceasta evaluează și mecanismele existente elaborate pentru protecția și susținerea copiilor victime sau martori ai infracțiunilor. Copiii în conflict cu legea sunt adesea și victime sau martori ai infracțiunilor, și astfel trebuie tratați în strânsă legătură. Mai mult, unul din principiile de bază în domeniul justiției pentru copii este orientarea spre necesităţile copilului, acest lucru fiind reflectat în felul în care organele de drept și sistemul de justiţie tratează copiii în general, fie direct (bănuiți, delincvenți, victime sau martori) sau chiar indirect (în calitate de copii ai bănuiților, în cazuri de divorț etc.). Această evaluare face referinţă doar la justiţia pentru copii în cazuri penale, urmând să fie analizată doar situația copiilor direct afectați.

cover criminal proceedings
Autor
UNICEF Moldova
Data publicării
Limbi
Engleză, Română

Files available for download